Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
עצות ומידע שימושי

אשרות

ישישנו פטור מהצטיידות באשרת כניסה מראש לישראלים הנכנסים לתאילנד לצרכי תיירות. רשויות ההגירה מעניקות אשרה ל-30 יום עם הכניסה למדינה, ובכל מקרה הסמכות להענקת אשרה זו נתונה לשיקול דעתן הבלעדי של רשויות אלה.

האשרה מאפשרת לתייר מספר כניסות לתאילנד, בתנאי שבכל כניסה למדינה לא תהייה שהייתו ארוכה מ-30 ימים.

כניסת ישראלים הנושאים תעודת מעבר מותנית בקבלת אשרה טרם הגעתם לתאילנד. על פי נהלי מחלקת ההגירה של תאילנד, נושאי תעודת מעבר ישראלית לא יקבלו אשרת כניסה עם הגעתם לתאילנד.

על מנת לקבל אשרה ל-15 ימים נוספים על התייר לצאת מתחומי תאילנד ולחזור לתחומה. עם החזרה תונפק אשרה נוספת לפרק זמן של 15 ימים.

בתוך פרק זמן של חצי שנה מן היום הראשון בו נכנס לתאילנד, לא ישהה התייר בתאילנד מעל 90 ימים בסה"כ.

באם מבקש התייר להאריך את שהייתו בתאילנד מעבר ל-30 הימים הראשונים בימים ספורים בלבד, הוא יקבל אשרה של שבעה ימים נוספים.

בעלי דרכונים או תעודות מעבר המגיעים לתאילנד לשהייה ארעית, ע"מ להשתתף בכנסים/אירועים בינ"ל/אירועי ספורט, יקבלו אשרה עם כניסתם לשהייה שלא תעלה על 30 ימים בסה"כ.

קיימת אפשרות להגיש בקשה לשגרירות תאילנד בישראל או כל שגרירות תאית אחרת לקבלת "Non Immigrant Visa" ל-90 ימים. עם אשרה זו יוכל התייר לשהות בתאילנד ברציפות את כל התקופה. למבקשים לצאת מתאילנד ולחזור אליה מומלץ לבקש אשרה זו עם כניסות רבות על מנת לאפשר יציאה וכניסה למדינה. בכל מקרה לא תאופשר שהייה של מעבר ל-90 ימים בתקופה של חצי השנה הראשונה.

הכנסת מוצרי טבק ואלכוהול לתאילנד

רשויות המכס בתאילנד מקפידות הקפדה יתרה על הכנסת מוצרי טבק לתאילנד ומגבילות אותה, יש לעקוב אחר הנחיות המכס המקומי טרם הכניסה לתאילנד.

חריגה מהכמות הקבועה (4 קרטוני סיגריות ובקבוק אלכוהול אחד) בחוק תביא לעיכוב ואף למעצר בשדה התעופה, להחרמת המוצרים ולדרישה לתשלום קנס גבוה ביותר על פי חוק.

  הערה – בכל מקרה יש להתעדכן באם חלו שינויים בתקנות הכניסה למדינה.

  לקוח מאתר משרד החוץ הישראלי

  Related posts

  המלצות ביטחון אישי למטייל

  admin

  מטבע

  admin

  פרטים של חברות תעופה בבנגקוק

  admin