Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
מן העיתונות

גן עדן תאילנדי

תאילנד הפכה בשנים האחרונות ליעד הנופש המועדף על הישראלים. גם התאילנדים המתבססים על התיירות לארצם והפכו אותה לגורם מרכזי בכלכלת
המדינה מכירים ומוקירים את ישראל ובמיוחד את התייר הישראלי. מדוע אנו הישראלים חשים כל כך קרובים לתאילנד? מה מביא את הישראלים לבחור שנה אחר שנה את תאילנד ליעד הנופש המועדף? כתבנו היה אורח לשכת התיירות
ומצא T.A.T התאילנדית את התשובות המסקרנות כל כך ל"קשר הדם" של
הישראלים לתאילנד

מגאזין הספורט ואיכות חיים בלנס – מאת בני גוז

[gview file="http://transaero.co.il/wp-content/uploads/2011/01/balancearticlefamtripbenny.pdf"]