Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
אטרקציות חובה לבקר לאן הולכים פסטיבלים וחגים

יולי Wan Khao Phansa (תחילת צום בודהה)

במהלך הירח המלא של חודש יולי חוגגים את החג הדתי של יום Asana Bucha. למחרת הוא תחילתה של נסיגת הגשמים אשר מכונה לעיתים הצום הבודהיסטי. ברוב בתי הספר והארגונים ברחבי תאילנד מארגנים מצעדי נרות למקדש המקומי. הנר הוא בדרך כלל כשני מטרים, והוא אמור להישאר דולק במשך שלושת החודשים המלאים של נסיגה הגשמים. במהלך תקופה זו הנזירים לא מורשים לשוטט או לצאת מהקדשים שלהם. זהו זמן ללימוד מדיטציה.