Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
אטרקציות חובה לבקר לאן הולכים פסטיבלים וחגים

יום ה-Visaka Bucha, הולדתו, ההארה והמוות של בודהה

בכל שנה, הבודהיסטים ברחבי העולם מתאספים יחד כדי לציין ולעשות פולחן לזכר חוכמה, טוהר וחמלה של הבודהא.
פסטיבל דתי חשוב, לציון הולדתו, ההארה והמוות של בודהה. מסביב לכל מקדש ומנזר חסידים מדליקים נרות בשקיעה.