Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
עצות ומידע שימושי

כללי התנהגות

נימוסים ומנהגים

בחברה התאילנדית, יחסים חברתיים וגם עסקיים מושתתים על מחוות טקסיות ומנהגים. למרות שאין מצפים מזרים לשלוט בכל המנהגים והדקויות, כדאי לדעת את הדברים. התאילנדים מעריכים מאוד זרים המכבדים את המנהגים המקומיים והדבר תורם לבניית מערכת יחסים טובה ולאווירה נעימה גם בשיחה קצרה.

המלך ומוסד המלוכה

המלך, המלכה וילדיהם מורמים מעם ויש להימנע מדברי ביקורת על מוסד המלוכה או אמירת דברים שעשויים להתפרש כפגיעה או כזלזול בהם. אין לגעת או לפגוע בתמונות משפחת המלוכה ובכלל זה שטרות ומטבעות.

דת

בצד מוסד המלוכה, הדת הבודהיסטית הינה הערך המקודש ביותר לתאילנדים. כל דמות בודהה, קטנה כגדולה נחשבת לקדושה – אין לומר דברים שעשויים להתפרש כפגיעה או זלזול בדת.

נזירים

העם התאילנדי רוחש כבוד רב לנזירים הבודהיסטים ובמקומות רבים אף שמורים להם מקומות ישיבה. לנזיר הבודהיסטי אסור לגעת או לקבל מתנה ישירות מאישה.

ההמנון

ההמנון הלאומי מושמע ברדיו, בפארקים ציבוריים לפחות פעמיים ביום. המנון המלך מושמע בכל בתי הקולנוע לפני תחילת הסרט. בפארקים בציבוריים ובבתי הקולנוע הקהל עומד בזמן השמעת ההמנון.

WAI

החזקת שתי כפות הידיים צמודות זו לזו מלווה בקידה קלה (וחיוך) הינה המחווה המסורתית בה משתמשים התאילנדים כשהם מברכים זה את זה. היא משמשת לברכת שלום, להבעת תודה ולנתינת כבוד לצד השני. צעירים קדים קידה קודם למבוגרים ואלה מחזירים להם קידה. כיום משתמשים גם בלחיצת הידיים המערבית.

Related posts

היסטוריה

admin

חשמל שקעים ומתאמים

admin

ממתכוני האוכל התיאלנדי של גיל חובב: עוף קומותיים

admin