Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
חובה לבקר לאן הולכים משפחות משפחות קרבי

המלצות למבקרים בקרבי

Krabi-001040-tatלכו לגלות את האיים הקרובים לקרבי בחתירה על קנו או קייאק

לכו לגלות את יערות המנגרוב (העצים שגדלים עם מים מלוחים, בים)

לכו לגלות את מערות הנטיפים הרבות סביב העיר

גלו את הכפרים האוטנטיים מסביב לקרבי.