Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
חובה לבקר כללי לאן הולכים

14 פברואר יום ה-Makha Bucha

פסטיבל בודהיסטי וחג לאומי חשוב, נחגג בכל ברחבי המדינה. בערב מולד הירח, התאילנדים מקיימים מצעדים עם נרות מסביב למקדשים, לציון הדרשה בפני 1,250 החסידים. מבקרים מוזמנים להצטרף.