Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
אטרקציות חובה לבקר לאן הולכים פסטיבלים וחגים

יולי Asana Bucha

פסטיבל בודהיסטי אשר בדרך כלל מתקיים בחודש יולי, עם ירח מלא. זה הפסטיבל מנציח את בודהה ביום הדרשה הראשונה. בתאילנד , ביום זה מכירה של משקאות אלכוהוליים אסורה.
הדרשה בפארק הצבאים כמתואר ב וואט Chedi Liem , תאילנד

היום הוא נצפה על ידי תרומת מנחות במקדשים והאזנה לדרשות . למחרת ידוע בתאילנד כמו תאילנדי