Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
אטרקציות חובה לבקר לאן הולכים

1 בינואר ראש השנה

תחילתו של לוח השנה הבין לאומי, מצוין שתאילנד כחג לאומי, עם מסיבות מפוארות, זהו רק אחד משלושה מועדי ראש השנה בתאילנד שנחגגים בהתלהבות על ידי התאילנדים.