Go-תאילנד :: המדריך השלם לממלכה
אטרקציות חובה לבקר לאן הולכים פסטיבלים וחגים

אוקטובר פסטיבל הקציר

כשנקצר היבול העיקרי של האורז, עורכים חגיגות מסורתיות ברחבי תאילנד. ירידי מקדשים, עם מצעדים ותחרויות יפהפיות, אפילו מרוץ תאואים, בעוד שמרוץ סירות מרתק קהל גדול באתרי הנהרות.

תושבי תאילנד מאמינים כי השור המשמש בטקס יכול חזות תנאי גידול לשנה הבאה. פעולה זו מסייעת לחקלאים כדי לקבוע מהו היבולים לשנה הבאה.